நன்கொடை

 • கொம்மை வரிமுலைக் கொம்பனையாள் கூறனுக்குச்
 • செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு
 • இம்மை தரும்பயன் இத்தனையும் ஈங்கொழிக்கும்
 • அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.
 • ------- திருவாசகம்-------

பக்தர்கள் தங்கள் நன்கொடையினை கீழ் கண்ட விபரத்திற்க்கு வழங்கலாம்

To the below mentioned Bank Account:

NET BANKING

 • A/C no : 04300100012339
 • Bank : UCO Bank
 • IFSC Code : UCBA0000430

THANKS,

 • Arulmigu Kokilambigai udanurai Thirukamisvarar Devasthannam
 • R.THIRUVARASAN
 • SPECIAL OFFICER CUM EXECUTIVE OFFICER
 • Phone - Office:
 • Mobile : 94428 91327
 • SRI KOKILAMBIGAI UDANURAI THIRUKAMISVARAR DEVASTHANNAM,
 • VILLIANUR,
 • PUDUCHERRY
Thirukamisvarar Devasthannam

Thirukameeshwarar – Kohilambigai temple is located in Villiyanur, which is at 11kms from Pondicherry. The town is known as Villvavanam, Villvanagar, Villinagar, Thirukameeshwaram, Villvechuram and Villipakam in ancient texts and it has retained the name Villiyanur, which means the town with the tree name Villvam (Bael tree – Botanical name – Aegle marmelos). The temple is located at the heart of the town extending to a size of 4.33 acres encompassing Thirukameeshwarar and Kohilambigai shrines and with a Temple tank. Fig

The temple's historical significance is evident in its construction methodology and architectural knowledge system. Intricately carved stone pillars, its proportion, geometry and aesthetics clearly indicate that the temple was a piece of architectural splendor of its own kind in olden times.