பத்தாம் நாள் திருவிழா

தேரடி, ஸ்ரீநடராஜர் , சிவகாமி அம்பாள் அபிஷேகம், வீதியூலா

இரவு தெப்பல் உற்சவம்.

இரவு கொடியிறக்கம்.